ENGLISH line5 فارسی line1
۱۴۰۰ شنبه ۲۵ ارديبهشت
دانشجویان
وام‌هاي دانشجويي
 
صندوق رفاه دانشجویان، خدمات و تسهیلات ذیل را در طول مدت تحصیل در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد:
1. تأمین شهریه
2. کمک هزینه
3. وام وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 *************
 
1. تأمین شهریه: این وام تحت سه عنوان زیر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و دانشجویان می توانند با رعایت مقرّرات و شرایط دریافت وامهای قرض الحسنه و پر کردن فرم در خواست خود را تحویل صندوق رفاه دانشجویان نمایند: 
بلند مدت: این وام سالی یکبار و به صورت محدود و با کسب مجوز لازم از کمیته وام و نیز مجوز کسر از حقوق یک ضامن معتبر، در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می‌گیرد. شروع پرداخت قسط‌های این وام یک ماه پس از فراغت از تحصیل است و در صورت عدم قسط بندی، بایستی یکجا باز پرداخت شود.
میان مدت: این وام به صورت محدود و با کسب مجوز لازم از کمیته وام و نیز با بازپرداخت 6 ماهه مربوط به مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی و 8 ماهه مربوط به مقاطع کارشناسی ارشد مطابق جدول شماره 2 در اختیار دانشجویان متقاضی قرار می‌گیرد. در صورت خوش حساب بودن دانشجو و پرداخت به موقع اقساط هر ترم می تواند وام میان مدت شهریه را دریافت نماید.
کوتاه مدت: این وام با بازپرداخت در طول یک ترم به مدت 4 ماهه، مطابق جدول شماره 1 در اختیار دانشجویان متقاضی قرار می‌گیرد.
 
2. کمک هزینه: این وام تحت چهار عنوان زیر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و دانشجویان می توانند با رعایت مقرّرات و شرایط دریافت وامهای قرض الحسنه و پر کردن فرم در خواست خود را تحویل صندوق رفاه دانشجویان نمایند:
- تحصیلی: با بازپرداخت 12 ماهه به مبلغ 5,000,000 ریال (برای دانشجویان مجرّد) و 6,000,000 ریال (برای دانشجویان متأهل)؛
- ازدواج: یکبار در طول تحصیل در ازدواج اول و حداقل داشتن 2 ترم باقیمانده به مبلغ 15,000,000 ریال؛
- اجاره مسکن: با بازپرداخت 10 ماهه به مبلغ 5,000,000 ریال (برای دانشجویان مجرّد) و مبلغ 7,000,000 ریال (برای دانشجویان متأهل) صرفاً جهت دانشجویان غیر بومی با داشتن اجاره نامه به نام دانشجو. در مورد دانشجویان مجرد اگر اجاره نامه به نام پدر و مادر دانشجو و دانشجویان متاهل اگر اجاره نامه به نام همسر دانشجو باشد پرداخت وام بلامانع است؛
- ضروری: یکبار در طول تحصیل با ارائه ی پرونده پزشکی به مبلغ 12,000,000 ریال.
 
3. وام بلند مدت وزارت علوم: این وام پس از ابلاغ بودجه از طرف وزارت علوم و با دریافت فرم مربوطه از دفتر صندوق رفاه دانشگاه (این فرم پس از تاریخ اعلام شده در ابلاغیه وزارت علوم توزیع می‌گردد) با شرایط زیر و موارد مندرج در جدول شماره 2 در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد:
1. مدارک لازم برای دریافت این وام به هنگام توزیع فرم اعلام می‌شود؛
2. کارمزد این وام سالانه 4 درصد می‌باشد؛
3. مدارک لازم برای دریافت این وام تنها یکبار از دانشجو اخذ می‌گردد و جهت استفاده دوباره از این وام در ترم‌های بعد نیازی به ارائه دوباره‌ی مدارک نیست و تنها بایستی دانشجو پس از رؤیت اطلاعیه وام در سایت دانشگاه به صندوق رفاه مراجعه و نسبت به پر کردن فرم اقدام نماید؛
4. دانشجویانی که وام وزارت علوم دریافت نموده‌اند، بایستی پس از گذراندن تمامی واحدهای درسی، جهت قسط‌بندی وام خود، بلافاصله شخصا به صندوق رفاه بایستی مراجعه نمایند. در غیر اینصورت، پس از گذشت 9 ماه از تاریخ پایان تحصیل، باید وام و کارمزد آن را یکجا پرداخت نمایند؛
5. پس از اعلام تاریخ پایان تحصیل به صندوق رفاه، دانشجویانی که مایل به قسط‌بندی وام خویش می‌باشند، ابتدا بایستی مبلغ 10درصد بدهی کلی وام را، طبق فیش دریافتی از صندوق رفاه، پرداخت نمایند تا نسبت به قسط بندی مابقی آن اقدام گردد؛
6. دانشجویان که مایلند می‌توانند وام و کارمزد آن را به طور یکجا پرداخت نمایند؛
7. تاریخ اولین قسط دانشجویان مرد در صورتی که مشمول باشند، پس از اتمام دوران خدمت سربازی آنها می باشد.
 
مقرّرات و شرایط دریافت وام های قرض الحسنه
1. رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی؛
2. اخذ حداقل واحد درسی در ترم؛
3. عدم مشروطی(در صورتیکه دانشجو یک ترم مشروط باشد، با دادن تعهد مبنی بر جبران می تواند از وام استفاده نماید)؛
4. به دانشجویان مهمان از واحدهای دیگر وام تعلق نمی گیرد؛
5. دانشجو به صندوق رفاه بدهی معوقه نداشته باشد؛
6. مانده کلیه وامهای کوتاه مدت و میان مدت قبل از دفاع و فارغ التحصیلی می بایست تسویه گردد؛
7. دانشجویانی که در زمان سررسید وام، نسبت به تسویه وام خود اقدام ننمایند، اصل وام را به همراه کارمزد 2.5 درصد از زمان دریافت وام پرداخت نمایند.
 
تذکرات مهم:
1. دانشجویانی که به صندوق رفاه بدهکار می‌باشند در صورتیکه در طول ترم حذف، اضافه و یا تخفیف شهریه داشته باشند این تغییر در میزان بدهی دانشجو به صندوق رفاه تأثیری نخواهد داشت و دانشجو می بایست مابه التفاوت آن را با امور مالی واحد محاسبه نماید.
2. در صورت استفاده از تسهیلات بلند مدت شهریه به هر دلیل که دانشجو فارغ التحصیل نشود و در وضعیت ترک تحصیل، اخراج، انصراف و یا ... قرار گیرد باید کل وام و کارمزد آن را یکجا تسویه نماید.
3. چنانچه در سر رسیدهای تعیین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی اقدام نشود برابر مقرّرات، صندوق رفاه می‌تواند نسبت به بستن فایل آموزشی، محرومیت دانشجو از دریافت تسهیلات صندوق رفاه تا پایان تحصیل، به اجرا گذاشتن تضمین و ... اقدام نماید.
 
جدول 1. تامین شهریه کوتاه مدت

مقطع تحصیلی

مبلغ وام (به ریال)

مبلغ سفته یا چک ضامن (به ریال)

مدت بازپرداخت

کاردانی کلیه رشته‌ها

5.000.000 الی 7.000.000

20 درصد بیشتر از مبلغ درخواستی

4 ماهه در طول ترم تحصیلی

کارشناسی پیوسته  کلیه رشته‌ها

5.000.000 الی 7.000.000

20 درصد بیشتر از مبلغ درخواستی

4 ماهه در طول ترم تحصیلی

کارشناسی  ناپیوسته کلیه رشته‌ها

5.000.000 الی 7.000.000

20 درصد بیشتر از مبلغ درخواستی

4 ماهه در طول ترم تحصیلی

کارشناسی‌ارشد

10.000.000

20 درصد بیشتر از مبلغ درخواستی

4 ماهه در طول ترم تحصیلی

 
 
جدول 2. وام میان مدت

مقطع تحصیلی

مبلغ وام (به ریال)

مبلغ سفته یا چک ضامن (به ریال)

مدت بازپرداخت

کاردانی کلیه رشته‌ها

9.000.000 

10.800.000 

6 ماهه 

کارشناسی پیوسته کلیه رشته‌ها

10.000.000 

12.000.000 

6 ماهه 

کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته‌ها

10.000.000 

12.000.000 

6 ماهه 

کارشناسی‌ارشد

10.000.000

24.000.000 

8 ماهه 

 
 جدول 3. وام بلندمدت وزارت علوم و فناوری

مقطع تحصیلی

مبلغ وام (به ریال)

تعداد دفعات قابل استفاده

تعداد نیمسال مجاز برای دریافت وام

کاردانی و کاردانی ناپیوسته کلیه رشته‌ها

5.000.000

3 بار

تا 4 ترم

کارشناسی پیوسته  کلیه رشته‌ها

5.000.000

6 بار

تا 8 ترم

کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته‌ها

 5.000.000 3 بار تا 4 ترم

کارشناسی‌ارشد

10.000.000

3 بار

تا 3 ترم

 

1398/07/07
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان می باشد. line info@iauln.ac.ir
Powered by DorsaPortal